How do I change my Wi-Fi network name and/or password?

You can read this FAQ in English or Maltese.

You can personalize your Wi-Fi by changing your network name and password. All you need to do is follow these easy steps. Please confirm your modem’s model before following these instructions:

 

TG789vacv2

 • Open an internet browser, and in the URL bar type ‘192.168.1.254’ (unless the user has changed the default IP address) and press enter.
 • Press ‘Sign in’ at the top right of the page to log in.
 • It will ask for a username and password: use ‘advanceduser’ as the username and ‘advanced’ as the password.
 • Press on ‘Sign In’ to log in. Now instead of ‘Sign In’ at the top right, you should see ‘advanceduser’ to confirm that you have logged in with the right account.
 • Press on the ‘Wireless’ orange box and the Wi-Fi settings page should appear.
 • Scroll down to the ‘Access Point’ header.
 • You can change the network name (SSID) and the Wireless Password on this screen.
 • Click on ‘Close’ to save the settings.

 

TG799vnv2/ TG588v/ TG589vnv3/ TG589vnv2

 • Open an internet browser, and in the URL bar type ‘192.168.1.254’ and press enter.
 • Click on ‘User’ on the top left of the page. A new page will appear and then click on ‘Switch to another user’.
 • It will ask you for a username and password: use ‘advanceduser’ as the username and ‘advanced’ as the password.
 • Instead of ‘user’ at the top left of the page, you should now see ‘advanceduser’ to confirm you have logged in with the right account.
 • Click on the ‘Home Network’ option and then click on the ‘WLAN’ under ‘Wireless’.
 • A new page will appear, with all the Wireless information. In order to change the options, click on ‘Configure’ on the top right of the page.
 • In the Configure section, find the Network Name (SSID). This is the Wi-Fi Network’s name and this can be changed to your liking.
 • In the Security section, find the WPA-PSK Encryption Key. This is the Wi-Fi Network’s password and can be changed to your liking. For the best security, please make sure that the Security Mode is set as WPA-PSK + WPA2-PSK.
 • Make sure to click on ‘Apply’ to change your settings.

 

Sagemcom FAST5370AIR

 • If you have the SmartHub modem, please follow the below steps:
 • Open an internet browser, type ‘192.168.1.254’ in the URL bar (unless the user has changed the defauly IP address) and press enter
 • In the user field enter “advanceduser” and in the password field enter the code written on label at the back of your modem, named as Web Access Key (this consists of a mix of numbers and capital letters)
 • Click on ‘Wi-Fi 2.4GHz’ and the Wi-Fi settings page should appear
 • Change the SSID to the Wi-Fi name you wish to have
 • Change the Password in the ‘Security’ section to your preferred password. Make sure you change it for both 2.4GHz and 5GHz
 • Save the changes

 

Verżjoni bil-Malti

Kif nibdel l-isem u / jew il-password tan-network tal-WiFi tiegħi?
Tista’ tippersonalizza l-WiFi tiegħek billi tbiddel l-isem u l-password tan-network tiegħek. Kull ma trid tagħmel hu li ssegwi dawn il-passi faċli. Jekk jogħġbok ikkonferma l-mudell tal-modem tiegħek qabel ma ssegwi dawn l-istruzzjonijiet. Il-mudell tal-modem generalment issibu fuq in-naha ta’ wara tal-modem.

 

Mudell: TG789vacv2

 • Iftaħ browser tal-internet, u fil-kaxxa tal-URL ikteb ‘168.1.254’ (sakemm ma’ kontx biddilt l-indirizz tal-IP default) u agħfas enter.
 • Agħfas ‘Sign in’ fuq il-lemin fin-naħa ta’ fuq tal-paġna biex tidħol.
 • Is-sistema se titolbok username u password: uża ‘advanceduser’ bħala l-username u ‘advanced’ bħala l-password.
 • Agħfas fuq ‘Sign In’ biex tidħol. Issa minflok ‘Sign In’ fuq il-lemin fin-naħa ta’ fuq, għandek tara ‘advanceduser’ biex tikkonferma li dħalt fil-kont it-tajjeb.
 • Agħfas fuq il-kaxxa oranġjo ‘Wireless’ u għandek tara l-paġna fejn timmanigja is-settings tal-WiFi.
 • Inżel ‘l isfel fil-paġna sakemm tasal fuq ‘Access Point’.
 • Tista’ tbiddel l-isem tan-network (SSID) u l-Wireless Password minn din il-paġna.
 • Agħfas fuq ‘Close’ biex tikkonferma u zzomm is-settings il-godda.

 

Mudell: TG799vnv2 / TG588v / TG589vnv3 / TG589vnv2

 • Iftaħ browser tal-internet, u fil-kaxxa tal-URL ikteb ‘168.1.254’ u agħfas enter.
 • Agħfas fuq ‘User’ fuq ix-xellug fin-naħa ta’ fuq tal-paġna. Se tidher paġna ġdida u mbagħad agħfas fuq ‘Switch to another user’.
 • Is-sistema se titolbok username u password: uża ‘advanceduser’ bħala l-username u ‘advanced’ bħala l-password.
 • Minflok ‘user’ fuq ix-xellug fin-naħa ta’ fuq tal-paġna, issa għandek tara ‘advanceduser’ biex tikkonferma li dħalt fil-kont it-tajjeb.
 • Agħfas fuq l-għażla ‘Home Network’ u mbagħad agħfas fuq il-‘WLAN’ fis-sezzjoni ‘Wireless ’.
 • Se tidher paġna ġdida, bl-informazzjoni kollha tal-konnessjoni tieghek. Sabiex tibdel l-għażliet, agħfas fuq ‘Configure’ fuq il-lemin fin-naħa ta’ fuq tal-paġna.
 • Fit-taqsima Configure, sib in-Network Name (SSID). Dan huwa l-isem tan-network tal-WiFi u dan jista’ jinbidel skond kif tixtieq int.
 • Fit-taqsima tas-Security, sib il-WPA-PSK Encryption Key. Din hija l-password tan-network tal-WiFi u tista’ tibdilha skond kif tixtieq int. Għal sigurtà ahjar, jekk jogħġbok kun żgur li tissettja s-Security Mode bħala WPA-PSK + WPA2-PSK.
 • Kun żgur li tagħfas fuq ‘Apply’ biex tbiddel u zzomm is-settings il-godda tiegħek.

 

Mudell: Sagemcom FAST5370AIR

Jekk għandek il-modem SmartHub, jekk jogħġbok segwi l-passi li ġejjin:

 • Iftaħ browser tal-internet, u fil-kaxxa tal-URL ikteb ‘168.1.254’ (sakemm ma’ kontx biddilt l-indirizz tal-IP default) u agħfas enter.
 • Fil-sezzjoni tal-‘User’ daħħal “Advanceduser” u fil-sezzjoni tal-password daħħal il-kodiċi miktub fuq it-tikketta fuq wara tal-modem tiegħek, deskritt bħala Web Access Key (din tikkonsisti f’taħlita ta’ numri u ittri kbar)
 • Agħfas fuq ‘WiFi 2.4GHz’ u għandek tara l-paġna tal-issettjar tal-WiFi
 • Ibdel l-SSID għall-isem tal-WiFi li tixtieq int
 • Ibdel il-Password fit-taqsima ‘Security’ għall-password preferuta tiegħek. Kun żgur li tibdilha kemm għal 2.4GHz kif ukoll għal 5GHz
 • Issejvja l-bidliet